Проведення експрес-опитувань

Проведення експрес-опитувань

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПРЕС-ОПИТУВАНЬ

Експрес-опитування — методика кількісного дослідження, яка дозволяє швидко опитати якомога більше респондентів. Отримана в результаті такого опитування інформація можна опрацювати за допомогою статистичних методів та отримати чіткі дані в цифровому вираженні — причому як по всім опитаним, так і по окремим їх групам.

Експрес-опитування допомагають вивчити вподобання та практики споживачів, соціально-демографічні характеристики цільової аудиторії, з’ясувати думку респондентів щодо досліджуваного предмета.

Проведення експрес-опитувань

Експрес-опитування проводяться за формалізованою анкетою, де для кожного запитання пропонуються чіткі варіанти відповідей на вибір респондента. Оскільки результати експрес-опитування повинні мати кількісне вираження, то анкета, як правило, не передбачає відкритих запитань.

Анкета не повинна бути великою, оскільки інтерв’ю проходять у місцях скупчення цільової аудиторії, а респонденти обираються спонтанно (іноді з урахуванням певних соціально-демографічних квот). Відповідно, власне інтерв’ю повинне тривати не більше 10-12 хвилин.

Як правило, експрес-опитування проводяться поблизу точок контакту споживачів з досліджуваною торговою маркою: в магазинах, торгово-розважальних центрах, фітнес-клубах; але можуть проводитися за місцем проживання респондентів, в офісах тощо.

Уся зібрана інформація обробляється за допомогою статистичних методів та спеціального програмного забезпечення. За підсумками експрес-опитування замовник отримує детальний дослідницький звіт, в якому кількісні дані для зручності також можуть подаватися в наглядному вигляді: схеми, діаграми, графіки тощо.

Переваги та недоліки методу

Експрес-опитування мають низку переваг. Це швидкий метод отримання великого масиву кількісної та статистично достовірної інформації про ринок та споживачів. При цьому вартість проведення експрес-опитування відносно невисока в порівнянні з іншими кількісними методами (наприклад, масовим опитуванням за місцем проживання або глибинними інтерв’ю).

Однак цей формат накладає й деякі обмеження: так, за допомогою методу неможливо отримати якісні дані про предмет дослідження. Оскільки анкета повинна бути короткою, доводиться відмовитись від частини запитань. І найголовніше — експрес-опитування складно застосувати для дослідження немасових ринків споживання, оскільки формат та місця проведення анкети не дозволяють вийти на специфічну цільову аудиторію.

Бажаєте замовити експрес-опитування?

Звертайтесь до нас! У Büro.MT — великий досвід проведення експрес-опитувань. Кожен проект ми завершуємо детальним аналітичним звітом, в якому містяться не тільки результати опитування, але і наші рекомендації, як слід оцінювати отриману інформацію та які виконати дії для вирішення завдань замовника.

СПІЛКУЄМОСЬ ТАК,
ЯК ЗРУЧНО ВАМ!