Проведення масових опитувань

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ОПИТУВАНЬ

Масове опитування — метод кількісних досліджень, який дозволяє отримати точну, статистично достовірну інформацію в чисельному еквіваленті. Цей вид дослідження також називають «соціологічне опитування», оскільки метод часто застосовується в соціології.

Масові опитування — це один з найбільш популярних видів кількісних досліджень.

Особливості методу

Статистичну репрезентативність результатів масового опитування забезпечує правильний підбір респондентів — а точніше, грамотний розрахунок статистичної вибірки. Статистична вибірка — це група людей, соціально-демографічні характеристики якої відповідають характеристикам генеральної сукупності (наприклад, населенню міста). Такий підхід дозволяє опитати 800-1000 респондентів і при цьому отримати повну картину думок, характерну для популяції, яка цікавить дослідника.

Власне інтерв’ю з представниками статистичної вибірки проводяться за формалізованою анкетою, яка містить близько 30-40 питань. Тривалість опитування складає десь 15-30 хвилин.

Самі питання можуть бути як закриті (із заздалегідь передбаченими варіантами відповідей), так і відкриті (коли респондент відповідає в довільній формі). Однак, як правило, перевага надається першим, оскільки відкриті питання не тільки ускладнюють аналіз інформації, а й заважають отримати кількісні дані. Відкриті питання частіше використовуються в інших методах досліджень, які передують проведенню соціологічного опитування, та стають орієнтиром для розробки анкети.

Величезне значення для достовірності результатів масового опитування має правильна розробка анкети, формулювання запитань. Рекомендується уникати занадто довгих фраз, двозначних конструкцій, запитань, які підштовхують до певної відповіді, специфічної лексики (термінологія, жаргон).

Перевага масового опитування полягає в чесності респондентів, оскільки опитування передбачає анонімність. Проте, аналізуючи результати, досліднику варто пам’ятати, що іноді респонденти несвідомо лукавлять, підганяючи свої відповіді під соціально схвалювані норми (але по справедливості, подібний ефект виникає практично у методах досліджень).

Види масових опитувань:

– особистий;
– письмове анкетування;
– телефоном;
– поштою;
– онлайн-опитування.

Хочете замовити масове опитування або дізнатись більше? Звертайтесь!

СПІЛКУЄМОСЬ ТАК,
ЯК ЗРУЧНО ВАМ!