Нова етика брендингу та брендів

Коли створюється бренд, важливо розуміти, що він змінює картину світу, в якому ми живемо. З’являється нова одиниця, яка транслює в світ свою історію, новий продукт, нову комунікацію. Бренд може транслювати свої ідеї і цінності, в першу чергу, через свій створюваний продукт і візуальні комунікації. Привносячи своє бачення в загальну картину світу, бренд повинен вирішити головну задачу – відповісти на важливу потребу своєї аудиторії, знайти спосіб, що дозволяє задовольнити цю потребу за допомогою створюваного продукту.

І якщо раніше ці потреби шукали в таких категоріях як самовираження, оновлення, комфорт і функціональність, приналежність до якої-небудь соціальної групи, емоційної наповненості і т.д., то тепер, у нових поколінь, величезну вагу в системі потреб і цінностей займає етика взаємодії з навколишнім суспільством і навколишнім середовищем.

Людство вступає в епоху усвідомленості. Принципи, які раніше були модними трендами (zero waste, slow-fashion, animal friendly, smoke free, fair trade, eco friendly і т.д.), тепер органічно увійшли в єдину глобальну концепцію розвитку sustainable development.

Sustainable development – загальна концепція про необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Провідні світові компанії і бренди вже прийняли цю концепцію як фундамент своїх довгострокових стратегій. І кожен новий бренд, який розраховує затриматися в цьому світі надовго, повинен зробити те ж саме.

На чому ж базується ця нова етика брендів? Як мінімум на:

– розумному споживанні природних ресурсів, що не завдає шкоди навколишньому середовищу;

– свідомому обмеженні масового виробництва на користь створення більш якісного продукту, що також виключає негуманне експлуатування бідних верств населення;

– доступності та прозорості: інформація про кожен етап створення продукту повинна бути відкрита покупцеві;

– комунікації, що підтримує принципи гідності і цінності людської особистості, культурного і соціального розмаїття.

Давайте згадаємо хоча б бойкот світовими брендами соціальної мережі Facebook – це наочний приклад нових етичних принципів в дії.

В рамках sustainable development розвивається також поняття «еко-ціна», іншими словами, справедлива ціна. Приставка «еко» передбачає, що виробник встановлює справедливі ціни на товар, які відповідають реальним виробничим витратам і не спрямовані на отримання надприбутку.

В умах споживачів теж сформувалися свої макро-тренди (ті, які, на відміну від «гарячих» трендів, тривалий час і глобально впливають на події, що відбуваються в суспільстві). Тренд-бюро «Trendsquire» виділяє серед інших:

– консьюм-аскетизм, спрямований на збереження спокою розуму, волі особистого простору, наявність часу, енергії і ресурсів, побудова відносин людина-природа-технології;

– деархівування, необхідність в усвідомленні власної спадщини та пошуку культурних кодів формується потребою людей в самоосвіті, доступністю інформації та культурної спадщини;

– симбіоз – нерозривне існування біоніки і технологій, використання ресурсів та технологій, що розвиваються, і нескінченних можливостей людини;

– неналежність – незалежність від речей, свобода як цінність, новий статус неволодіння нічим, оренда будь-якого майна.

Нова етична база маркетингу, брендингу та комунікації вже перестала бути питанням вибору. Сьогодні це вже питання необхідності та усвідомленого підходу до створення бренду. І справа не тільки в проблемах екології, економіки і соціальних відносин. Люди все більше переосмислюють і усвідомлюють заново цінність оточуючих їх речей. І бренди повинні знайти своє місце в цій новій концепції життя sustainable living.