Фокус-групи

Фокус-групи

ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУП

Фокус-група — або, точніше, «сфокусоване групове інтерв’ю» — це особливий метод якісних досліджень, який дозволяє отримати оціночну, емоційну інформацію про досліджуваний предмет.

Метод фокус-груп має широку сферу застосування, допомагаючи дізнатися цінності представників цільової аудиторії, їх мотивацію при виборі продукту, емоційне сприйняття бренду або рекламних комунікацій.

Проведення фокус-групи може бути доцільним, коли необхідно протестувати концепцію рекламної кампанії або елементи брендингу (назва, логотип), упаковку продукту або його властивості. Також фокус-група може стати базою для проведення кількісного дослідження (наприклад, масового опитування) — допоможе сформувати пул питань для анкетування.

Особливості методу

Як у будь-якого дослідницького методу, у фокус-груп є свої переваги та недоліки. До перших належить гнучкість методики, відносна легкість і швидкість реалізації, можливість виявлення різних несподіваних аспектів обговорюваної теми, які складно розкрити, використовуючи кількісні методи. Недоліками методу можна назвати високі вимоги до професійного рівня модераторів і складність аналізу отриманої інформації.

Як проходять фокус-групи?

Під час фокус-групи 6-12 чоловік збираються для обговорення конкретного питання: наприклад, ідеї рекламної кампанії або дизайну упаковки продукту. Як правило, для участі в фокус-групі вибираються люди, що належать до цільової аудиторії бренду або ті, для кого актуальна обговорювана тема. Однак потрібно враховувати, що при підборі учасників не застосовують суворі розрахунки імовірнісної вибірки, тому результати фокус-груп не є статистично репрезентативними.

Безпосередньо перед проведенням фокус-групи розробляється сценарій дискусії (або «гайд»), яким керується модератор, що направляє обговорення. В процесі учасники можуть відхилятися від сценарію, та й сам формат методу передбачає вільне спілкування й обмін думками та емоціями. Але завдання модератора — м’яко повертати групу до тем гайда, оскільки його використання допомагає ефективно опрацювати всі аспекти обговорюваного предмета.

Обговорення проходить в спеціально обладнаному приміщенні, з відеотрансляцією в режимі реального часу: щоб клієнт міг спостерігати за проведенням фокус-групи. У фіналі кожного проекту замовнику надається розшифровка відеозапису в текстовому вигляді та, звичайно, детальний аналітичний звіт.

Аналіз отриманої інформації вимагає професійної інтуїції та вміння робити неупереджені висновки. Саме тому особистість модератора та професіоналізм всієї дослідницької команди мають величезне значення при проведенні фокус-груп.

Ви можете сміливо довірити проведення фокус-групи дослідникам Büro.MT — у нашого агентства величезний досвід організації групових фокусних інтерв’ю: з дня заснування компанії ми успішно реалізували сотні таких проектів.

Хочете замовити фокус-групу або дізнатися більше подробиць? Звертайтеся!

СПІЛКУЄМОСЬ ТАК,
ЯК ЗРУЧНО ВАМ!