Стратегічні сесії (типологізація)

Стратегічна сесія - 5 типів стратегічних сесій, які ми проводимо для кожного клієнта індивідуально | BuroMT

Стратегічна сесія: типологізація стратегічних сесій

Стратегічна сесія – найкоротший шлях від роздумів до реалістичного плану дій.

Ми проводимо унікальні стратегічні сесії для кожного клієнта з урахуванням специфіки діяльності і поставлених бізнес-задач.

Навіщо потрібна стратегічна сесія?

– Горизонт бачення проблем і завдань;

– Вибудовування пріоритетності завдань і розподілу ресурсів на шкалу часу;

– Максимальна продуктивність: група виконує велику кількість завдань за менший час;

– Командна робота: участь співробітників у постановці і вирішенні завдань робить їх причетними до майбутніх бізнес-рішень;

– Чіткий результат: створення каталогу дій, проектів, сенсів.

Для проведення сесії ми користуємося технологією 3 Force Method (Метод трьох сил):

Перша сила – менеджмент і спеціалісти компанії Клієнта;

Друга сила – це експерти у питаннях і темах, в рамках яких проводитиметься робота;

Третя сила – це модераційна група, яка діє наступним чином: учасники відтворюють максимум сенсів та ідей за одиницю часу.

1. Стратегічна сесія по розробці позиціонування і плану просування

Цілі: визначити перелік стратегічних ініціатив, інновацій, нових способів і підходів, побачити і чітко визначити як зони стратегічного прориву, так і зони можливостей, розробити план дій.

Тривалість: 2 дні

Етапи:

Підготовчий етап: контент-дослідження, аналіз 3К, а саме:

Аналіз потенціалів Компанії, аналіз Конкурентів, їх позиціонування. Опис портрета ідеального клієнта Компанії і його цінностей.

Перший день:

– Обговорення ситуації на ринку на основі даних контент-дослідження;

– Сегментування— процес розбивки споживачів на різні групи (сегменти), в рамках яких споживачі мають схожі запити і цінності;

– Таргетування — процес виділення з наявних сегментів споживачів тільки ту частину, яка генерує найбільший фінансовий потік.

Другий день:

Опрацьовуємо маркетинг-мікс: продукт, ціна, місце, промо

Команда: клієнт-менеджер, стратег, модератор, арт-директор, аналітик, до 5 представників Замовника

Результат: аналітичний звіт з позиціонуванням та дорожньою картою — планом подальших дій

Вартість: 112 000 грн без ПДВ

2. Стратегічна сесія по розробці комунікаційної стратегії

Цілі: визначити перелік маркетингових ініціатив, розробити план дій для ефективного просування;

Тривалість: 1 день

Етапи:

Підготовчий етап: контент-дослідження, аналіз 3К, а саме:

Аналіз потенціалів Компанії, аналіз Конкурентів, їх позиціонування. Опис портрета ідеального клієнта Компанії і його цінностей.

Перший день:

– Обговорення ситуації на ринку на основі даних контент-дослідження;

– Сегментування— процес розбивки споживачів на різні групи (сегменти), в рамках яких споживачі мають схожі запити і цінності;

– Таргетування — процес виділення з наявних сегментів споживачів тільки ту частину, яка генерує найбільший фінансовий потік.

Акцент даної сесії – просування (промо). Грунтуючись на цінності і позиціонуванні, здійснюється пошук Big Idea ідеї, яка стане основою для всього просування.

Команда: клієнт-менеджер, стратег, модератор, арт-директор, копірайтер, аналітик, до 5 представників Замовника

Результат: звіт за результатами сесії, який включає в себе шкалу пріоритетних цінностей клієнта, вибір ключової цінності, по відношенню до якої ми будемо позиціонуватися, каталог проектів і ідей в розрізі ключової цінності

Вартість: 84 000 грн до ПДВ

3. Сесія по розробці PR-стратегії, місії, бачення, цінностей

Цілі: формування кроків для вибудовування позитивного іміджу компанії Замовника за допомогою PR-інструментів, розробка комунікаційного плану з урахуванням впроваджуваних маркетингових ініціатив

Тривалість: 1 день

Етапи:

Визначення часового горизонту нашого бачення. Описи зовнішнього середовища. Опис внутрішнього середовища. Наші сильні і слабкі сторони. Загрози і можливості. В чому наша перевага. Образ майбутнього. Конкуренти, клієнти. Позиціонування. Що отримують від компанії різні бенефіціари.

Команда: клієнт-менеджер, стратег, PR-менеджер, модератор, арт-директор, аналітик, до 5 представників Замовника

Результат: звіт за результатами сесії, який включає в себе опис ключових цінностей і місій компанії. Каталог проєктів і ідей, спрямованих на різних бенефіціарів: що ми говоримо, як HR-бренд, що і як ми говоримо нашим клієнтам, партнерам, конкурентам.

Вартість: 94 000 грн без ПДВ

4. Бренд-сесія по розробці платформи бренда

Цілі:

1) Сформулювати основні повідомлення бренда місію, цінності, позиціонування як базис для будь-якої комунікації.

2) Дати відповіді на питання  навіщо бренд потрібен світу, клієнтам, співробітникам? Яке його завдання для суспільства і виклик в своєму розвитку? У чому його точка диференціації від конкурентів?

Тривалість: 1 день

Етапи:

1) Визначення Міссії, Ворога (що заважає нашому споживачеві) і Цінності бренду, за які нас полюбить споживач;

2) Визначення Портретів аудиторії (реальні представники сегментів);

3) Розробка Аватара (образа) ідеального клієнта — тієї людини, з яким бренд буде говорити, та ким реальний споживач хоче стати, купуючи наші товари / послуги. Визначаємо мотиви споживача, його страхи, бар’єри та цілі;

4) Розробка Архетипу – рольової моделі, жанру і особистості, які присвоюються бренду з метою створення зв’язку з клієнтом на емоційному рівні. Архетип бренду — ключове джерело диференціації в конкурентному середовищі.

5) Розробка Тон оф Войс – яким чином наш бренд повинен говорити (визначення напрямку вербальної комунікації).

6) Як наш бренд повинен виглядати. Визначення дизайн-напрямки для майбутніх мудбордов.

Команда: клієнт-менеджер, арт-директор, копірайтер, дизайнер, аналітик, до 5 представників Замовника

Результат: сегментування ЦА, портрет ідеального клієнта, цінностей і потреб, місце бренду на ринку і в конкурентному оточенні, суть, місія і сподівання від товару, тон оф войс для комунікації бренду в форматі презентації

Вартість: 84 000 грн без ПДВ

5. Сесія (мозковий штурм) на пошук креативного рішення

Ціль: знайти неочікувані рішення для існуючої бізнес-проблеми клієнта

Як відбувається процес: спільний мозковий штурм з командою клієнта

Тривалість: 4 години

Команда: клієнт-менеджер, арт-директор, креативний копірайтер, дизайнер, аналітик

Результат: каталог ідей з розширеним описом 3х ключових в форматі pptx

Вартість: 1 000 $ без ПДВ

Зацікавив наш підхід? Розкажіть про свої маркетингові завдання!

Зв'язатись із Büro.MT